Safe spaces methodologie.

Over de jaren heeft Ceapire enorm veel ervaring vergaart in het opzetten van safe spaces: een plek waar individuen zich veilig genoeg voelen om hun grieven, klachten en vooral meningen te uiten over maatschappelijke maar ook persoonlijke kwesties. Op deze pagina vind je een draaiboek dat stap per stap uitlegt hoe je zelf een safe space kan opzetten.

Stap 1 : Locatie& binnenstructuur

 • Het betekent het identificeren van een ruimte die veilig is om te gebruiken. Dit kan gaan van een gezondheidscentrum, naar school, naar buurthuis, naar iemands huis, naar een open ruimte, enz.
 • Overweeg om sessies te houden in ruimtes die fysiek afgesloten kunnen zijn, om buitenstaanders buiten te houden en om de deelnemers een veilig gevoel te geven.
 • Door gebruik te maken van de methodologie van safety mapping (community mapping) kan worden vastgesteld waar mensen zich veilig voelen.
 • Een privé-kamer voorzien individuele begeleidingen
 • Een ruime activiteitenruimte met de capaciteit om mensen te huisvesten
 • Als u zich richt op vrouwen: een dagopvang voor kinderen die moeders vergezellen

Stap 2: Tijd

 • Het is belangrijk om te bepalen welke tijd het beste bij je doelpubliek past.
 • Welke dagen in de week?
 • Ze moeten worden betrokken bij het in kaart brengen van hun gemeenschap en aangeven welke tijden en plaatsen veilig zijn en welke niet.

Stap 3 : Personeel & Rollen

 • Afhankelijk van de situatie: een combinatie van vrijwilligers en betaalde krachten.
 • De selectie van personeel: transparantie en vaardigheidsniveau.
 • Bedenk wie de gemeenschap of jongeren vertrouwen.
  --> Jongeren promoten bij het personeel .
 • Is er een programma met voorzieningen voor coaching, mentoring en reguliere supervisie?
 • Wat is de rol van het personeel? Is het alleen om de discussie te leiden of kunnen ze er deel van uitmaken?
 • Sommige werknemers zijn mogelijk zelf getroffen door de noodsituatie en zullen baat hebben bij groepsdiscussies of individuele begeleiding na de sessie.
 • Pas op met deelnemend personeel in het kader van ‘privilege’.
 • Begeleiders die veilige ruimtes creëren, hebben een gevoel voor plezier, enthousiasme en een goed humeur, wat bijdraagt ​​aan het creëren van een ruimte van vertrouwen ,gemeenschap en wederzijds onderzoek.
 • Bespreek bij het uitnodigen van begeleiders van buitenaf vooraf de inhoud en politiek.

Stap 3B: Moderator

De moderator speelt een cruciale rol in het leiden Safe Spaces. Het is de neutrale rol van de moderator die voor vertrouwen zorgt bij de beide partijen. Het is daarom altijd aangeraden dat de moderator niet behoort tot éénvan de betrokken partijen. De moderator moet sterke communicatievaardigheden bezitten. De moderator moet enige kennis hebben in de leefwereld van debetrokken partijen. Hiervoor dienen de pre-Safe Spaces gesprekken. Ook het karakter van de moderator is belangrijk. De moderator moet iemand zijn die zich kan plaatsen in de situatie van beide partijen. Het is iemand die openstaat voor de meningen of ervaringen van de participanten hoe radicaal die ook moge zijn. De moderator moet in staat zijn om de standpunten van een partij te vertolken op een wijze die de andere partij kan begrijpen en doet nadenken.  

Stap 4 : Thema's en onderwerpen

Het is enorm belangrijk dat de onderwerpen en thema's gerelateerd zijn aan de leefwereld van de jongeren. Daarom is het cruciaal dat je bij jongeren peilt over wat ze willen praten en vooral hoe ze daar willen praten.

 • Actuele thema's zijn goede ijsbrekers als je nog nooit een safe space sessie hebt gehouden met jongeren. Gebruik deze thema's om de jongeren te gewennen aan de setting.
 • Persoonlijke kwesties ga je best niet(direct) bevragen in groep, alhoewel dat dit best mogelijk is wanneer het om een kleine, hechte groep gaat.
 • Safe spaces gaan vaak over identiteit, samenleving en ideologie; betrek experts die de jongeren kennen om een aanspreekpunt te hebben in de sessie.

Stap 5: Emotioneel veilige ruimtes

 • Is het nodig om communicatieve vaardigheden aan te leren om conflicten op te lossen? Bijvoorbeeld bij het creëren van een veilige ruimte met verschillende partijen.
 • Verbied indien mogelijk niet-deelnemers om de discussies te observeren, aangezien uw deelnemers zich waarschijnlijk geïntimideerd of geremd voelen voor een publiek.
 • Taal is belangrijk: Spreken over gevoelige onderwerpen in het dialect en jargon dat het meest comfortabel is. Houd er rekening mee dat degenen die de taal van de meerderheid niet spreken, zich gemarginaliseerd kunnen voelen. Dus een vertaling van uitleg mogelijk.
 • Bepaal of geruchten en roddels zijn toegestaan ​​als een manier om grieven te delen. Is dit een ethisch probleem?
 • Stimuleer gedeelde autoriteit onder de deelnemers. Zeker als er een jeugdleider aanwezig is tijdens de sessies.
 • Nultolerantie beleid voor seksueel misbruik of intimidatie. Dit is mogelijk iets anders dan seksistische opmerkingen maken.
 • Zorg voor ‘training’ voor alle leden van de organisatie.
 • Bekijk deze richtlijnen opnieuw wanneer nieuwe leden lid worden, en het is belangrijk om regels en verwachtingen met nieuwe leden te bespreken.
 • Het is ook belangrijk dat coaches de vertrouwelijkheid bewaren en het vertrouwen dat ze hebben opgebouwd niet in gevaar brengen.
 • Ze moeten onthouden dat de deelnemers mogelijk eerdere gevallen hebben mee gemaakt waarin hun vertrouwen is geschaad. (voorbeeld individuele adviseur)
 • Het persoonlijke is politiek – reageer op individuele verhalen. Deelnemers hebben geen schuld aan iets dat systemisch is. Kritisch zijn naar de “gemeenschap”?Stel die vragen.
 • Wees duidelijk over de politieke basis voor beslissingen – van de inhoud van veilige ruimte tot wie aan het woord is: onderwijs is niet neutraal.
 • Wees duidelijk over uw eigen politiek en privileges als facilitator - wat betekent het houden van een intersectionele analyse voor u in uw context? (kan bijvoorbeeld geen antiracisme onderwijzen zonder echt rekening te houden met eigen privileges).

Stap 6: Online vs Offline

De Corona-pandemie heeft ervoor gezorgd dat vele activiteiten de voorbije twee jaar niet meer konden doorgaan. Hierdoor heeft er een shift plaatsgenomen naar het organiseren van online activiteiten. Ook Safe Spaces hebben deze transitie vooreen deel gemaakt. Het opstellen van online Safe Spaces hebben voor en nadelen.

Voordelen:

 • Anonieme participatie zorgt voor meer openheid
 • Online participatie is gemakkelijker qua uren
 • Participatie via de chatkanalen is soms laagdrempeliger

Nadelen:

 • Online safe spaces zijn thuis niet altijd “Safe”
 • Niet alle jongeren hebben thuis het nodig materiaal om deel te nemen aan online Safe Spaces.

Stap 7: Manieren om met diepe emoties om te gaan

 • Erkende diepe pijn en deel het - zorg ervoor dat de deelnemer weet dat je ze hoort (herhaal wat ze zeggen en erken het).
 • Vraagde groep of ze iets te bieden hebben aan de mensen die hebben gedeeld
 • Verwerking - spreek over hoe diepe emoties ons motiveert en ons ertoe aanzet om te handelen.
 • Ga verder in het proces - vraag of dat goed is.

Stap 8: Uitfaseren

 • Is er een uitfaseringsbehoefte/plan?
 • Plan uitfasering vooraf en neem voldoende tijd Wat zijn de resultaten van de veilige ruimtes?
 • Hoe zetten de gemeenschap en andere belanghebbenden het project voort?
 • In nauw overleg met de gemeenschap en andere belanghebbenden moet een uitfaserings- of transitieplan worden ontwikkeld dat aansluit bij een bredere herstelplanning.

Stap 9: Inleiding en afsluiting

 • Stel jezelf persoonlijk en professioneel voor.
 • Als je jezelf hebt gepresenteerd, vraag de deelnemers om te volgen.
 • De onderwerpen opnieuw bezoeken
 • Deelnemers vragen wat ze uit de veilige ruimte halen.
 • Bedank je publiek voor het meedoen maar ook voor het luisteren.
 • Nodig ze uit voor de volgende sessie als de planning gemaakt is.

Stap 10: Toestemmingen vertrouwelijkheid

 • Vertrouwelijkheid hangt af van uw deelnemende partners (bijvoorbeeld: werken met de politie)& de context van veilige ruimtes (zijn leraren aanwezig?)
 • Wat zijn de limieten van het gebruik van beelden, audio of aanhalingstekens
 • Leeftijd van de deelnemers?
 • Formele/informele toestemming?

Stap 11: Overige overwegingen voor het opzetten van veilige ruimtes

 • Gebruik inclusieve taal gedurende de hele sessie, b.v. niet discriminerend voor de identiteit van mensen. Beslissen of dit onderdeel van de discussie kan zijn?
 • Oordeel niet: open minded luisteren <-> uitspraken die beklemmend zijn vooranderen onbetwist achterlaten
 • Ontwikkelde punten die deelnemers maken - om de sessie te ondersteunen en terug te koppelen. Pas op voor te veel raaklijnen en off-topic opmerkingen.

Stap 12: Evaluatie

 • Beschikbaarheid van een evaluatieplan: formeel of informeel
 • Interne evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten
 • Monitoring van de deelname per soort activiteit:
  Wie kwamen opdagen? Wie niet? Waarom?
 • Vaardigheidsniveaus en houdingen van werknemers
 • Toereikendheid van bevoorrading en logistiek?
 • Was de presentatie boeiend genoeg?
 • Externe evaluatie van de kwaliteit van de activiteiten
 • Gebruik van feedbackenquêtes; voor en/of na het evenement; multiple choice wordt aangeraden. Mensen hebben de neiging om geen uitgebreide antwoorden te schrijven.
 • Evaluatievan en door de spreker(s)

Gebruik onze Word-template om jouw eigen Safe Space te organiseren!

Download template
NLENFR