Sociaalmaatschappelijke
expertise
op maat.

Ceapire is een expertisecentrum inzake sociale veiligheid en preventie dat zich bezig houdt met advies, vorming, heroriëntatie en begeleiding rond:

Maatschappelijke cohesie & complexe uitdagingen

Productie en centralisering van kennis en expertise

Een dynamische inclusieve samenleving waarin het gemeenschappelijke verhaal en wederzijdse acceptatie centraal staan.

Ceapire is bij uitstek in staat om onderzoek en analyse om te zetten in empirisch onderbouwd beleid en actie. Ons onderzoek en onze inzichten geven vorm aan onze actieprogramma's in de frontlinie en vormen de basis voor de opleidingen en beleidsadviezen die wij verstrekken aan centrale en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld, eerstelijnswerkers en internationale organisaties. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren aan een dynamische, inclusieve samenleving met wederzijdse acceptatie.

Onze maatschappelijke cohesie versterken door sociaalmaatschappelijke expertise te centraliseren en toegankelijk te maken.

Ceapire is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de mensenrechten en de omkering van het wereldwijd toenemende aantal polarisaties, extremisme en desinformatie. Dit doen we op zowel op het preventieve niveau, als op het curatieve. Ons doel is om onze verworven expertise te centraliseren en toegankelijk te maken om de maatschappelijke cohesie te versterken.

NLENFR