Het EUROGUIDE-project

Conflicten  gebaseerd op socio-politieke of religieuze gronden zijn geen nieuw fenomeen op scholen. Echter is er een grote nood om antwoorden te bieden op polariserende situaties waar eerstelijnswerkers geconfronteerd mee worden, in het bijzonder m.b.t. extremistische ideologieën en “wij-zij’-wereldbeelden.

Waarom EUROGUIDE

De Europese Commissie (DG-Home) wil het beleid omtrent preventie en opvolging radicalisering van onderuit voeden en stimuleert een multidisciplinaire aanpak tussen verschillende beleidsniveaus en maatschappelijke actoren zowel horizontaal als verticaal. In deze handleiding nemen we ook de inzichten mee van de RAN-education werkgroep die werd opgestart in 2015 onder impuls van de Europese Commissie.

Op basis van gesprekken met verschillende focusgroepen verspreid over heel Vlaanderen reiken we met deze handleiding een gedeeld en verbindend kader aan en tonen we hoe we deze diversiteit als een kracht en meerwaarde kunnen aanwenden niet alleen in klas- en schoolgebeuren maar ook voor de realisatie van het samen leren samenleven breed maatschappelijk.

We reiken tevens een aantal tools aan om te kunnen omgaan met polarisatie en controversiële en gevoelige thema’s die voortvloeien uit etnische, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Daarnaast schenken we ook aandacht aan fake news en complotdenken. Ook de gevolgen van de recente Covid-19 pandemie laten we niet onbesproken.

Bezoek website
NLENFR