Menu

Centrum voor
Expertise en
Advies inzake
Preventie en
Interventie met betrekking tot
Radicalisme en
Extremisme

Welkom

Welkom op de website van CEAPIRE. Ceapire verstrekt doelgerichte antwoorden en reikt concrete oplossingen met betrekking tot radicalisme en extremisme aan voor eenieder die daarom vraagt, zowel in de publieke als de private sector.

Wij zijn gespecialiseerd in problematieken gerelateerd aan de islam, radicalisme en extremisme, culturele diversiteit, integratie en burgerschap.

Over CEAPIRE

Ceapire verstrekt doelgerichte antwoorden en reikt concrete oplossingen met betrekking tot radicalisme en extremisme aan voor eenieder die daarom vraagt, in de publieke en private sector. Ceapire bestaat uit professionals die werken in diverse domeinen van de maatschappij waaronder het onderwijs, de media, het verenigingsleven, het onderwijs en het sociaalmaatschappelijk werk.

Dit zorgt ervoor dat wij zeer dicht bij de globale maatschappij staan en als directe aanspreekpunt kunnen fungeren voor geradicaliseerde jongeren/adolescenten en andere risicogroepen. Wij kunnen goed inschatten hoe we onze diensten moeten afstemmen op ieder persoon die te maken heeft met extremisme, radicalisme of fundamentalisme.