Menu
nl

Projecten

ORPHEUS: Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security

Het project ORPHEUS staat voor ‘Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security’ en wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.

 

Partners

CEAPIRE werkt op dit project samen met 7  andere partners betrokken uit vier landen: Stad Mechelen (Lead partner), Artevelde Hogeschool, Portsmouth City Council, University of Portsmouth, ContourDeTwern Dordrecht, University College Roosevelt (Middelburg) en Greta Grand Littoral.

Dit project werd gefinancierd door het Interreg 2 zeeën programma.

Aanpak

Het project bestaat uit 3 luiken:

  1. Safe Spaces

    Het creëren van ‘plaatsen’ met een veilige context in jeugdwerk/vrije tijd en onderwijs met twee dimensies: (1) intern:  begeleiders kunnen vanuit een vertrouwensrelatie delicate kwesties met jongeren bespreken, jongeren kunnen een positief netwerk opbouwen en opnieuw contact krijgen met sociale instituties en vrijuit hun grieven kunnen uiten; (2) extern: jongeren worden ondersteund om via legitieme kanalen hun grieven over feitelijk/aangevoeld onrecht publiek te laten horen zodat het risico op gewelddadige uitingsvormen vermindert.

  2. Online Safety

    Preventie van online ronselen van mogelijke terroristen, via (1) workshops voor kwetsbare jongeren over cyber awareness, veerkracht en mediawijsheid, (2) het opzetten van online interventies op gesloten sociale media-groepen om er alternatieve narratieven te verspreiden en twijfelende individuen te overtuigen, (3) het maken van ‘fact’-video’s met alternatieve narratieven door jongeren die zelf een radicaliseringsproces doormaakten, en (4) het aanbieden van mediawijsheidstools met betrekking tot de preventie van politiek geweld op een website voor professionals.

  3. Upscaling

    Systematisering en verspreiding van de ontwikkelde alternatieve preventiemodellen, door (1) een analyse van goede preventiepraktijken, (2) het ontwikkelen van ondersteunende tools voor professionals, en (3) het opmaken van een haalbaarheidsstudie met beleidsaanbevelingen voor lokale, regionale, nationale en Europese overheden.