Menu

Wat doen we?

Trainingen

Onze trainingen werden aan meer dan 10.000 profession-als in de Benelux, uit verschillende sectoren, gegeven. Onze trainingen, workshops en cursussen worden op maat afgestemd op de klanten en cursisten. Ceapire heeft de volgende bestaande trainingen, workshops en cursussen:

 • Islam & islamisme:
  • Islam, cultuur &conflict hantering
  • Omgang met moslimjongeren
 • Islam & Jihadisme:
  • Extremistische bewegingen en terreurgroepen
  • Jihad in het verleden en heden
  • Invloeden politieke islam in Europa
 • DERAD: detectie &signalering:
  • Ronseltechnieken: hoe ronselaars te werk gaan en hoe ze te herkennen
  • Propaganda-analyse
  • Preventie & interventietechnieken

Ceapire kan wanneer gewenst een training, workshop en/of cursus volledige toespitsen op de wens van de klant. Contacteer ons indien je interesse hebt.

R3-interventie

Geradicaliseerden, radicaliserenden en ex-radicalenvergen intensieve begeleiding door professionals die van aanpakken weten. Klassieke maatschappelijk methodieken werken niet met deze groep. Gevaar op recidive, afglijding en verharding is reëel bij een niet-adequate begeleiding tijdens de detentieperiode.Radicalen doen afstand van hun gevaarlijke denkbeelden en hun activistisch programma zonder hun geloof op te geven. Wij werken met een eigen ontwikkelde R3-interventiemethodiek (fysiek en sociaal-pscyhologische begeleiding bij radicaliserenden, radicalen en ex-radicalen). Wij hanteren een theologisch kader en theologische argumentatie om te interveniëren

Werkgebied

Ceapire is hoofdzakelijk actief in de Centraal-Europese Benelux regio met een focus op de landen België en Nederland. Ceapire beperkt zijn werkzaamheden niet enkel en alleen tot deze focusregio. Ceapire houdt zich bezig met grote mondiale sociaal-maatschappelijke problematieken