Menu

Over CEAPIRE

Ceapire is niet het zoveelste initiatief dat radicalisering en extremisme bestrijdt. We zijn tot de conclusie gekomen op basis van onze eigen ervaring en onderzoek en die van talloze andere experts, zowel lokaal als internationaal, dat deradicalisering bij de gevallen waar de theologische en ideologische factoren hoog zijn, enkel een aanzienlijke impact kan hebben indien men als middel theologische en ideologische contra-argumenten op de juiste manier, tijd en plaats gebruikt.

Het is inmiddels keer op keer bevestigd dat de meeste personen binnen het spectrum van het radicale gedachtegoed en groeperingen in de eerste plaats enkel de theologische en ideologische argumenten als referentiekader nemen. Hierdoor is diepe kennis en ervaring over de theologische bronnen en de geschiedenis en methodiek van terroristische organisaties en de islamitische politieke bewegingen (ook wel islamisten genoemd) absoluut onmisbaar.

Ceapire focust zich niet alleen op de eerder genoemde domeinen, maar gaat veel verder in zijn strijd. We zijn ervan overtuigd als moslims, theologen en professionals dat we voldoende ruimte hebben in de islam om een visie te promoten op de beleving van de islam die perfect past in deze maatschappij en die conform is aan de Vlaamse en Europese normen en waarden.

Deze visie en manier van godsdienstbeleving draagt niet alleen bij tot de integratie van Westerse moslims maar ook tot de actieve participatie van alle burgers in alle domeinen van de maatschappij. Dit doel willen wij bereiken met een tegen offensief in de vorm van Counter Narrative. Een tegengeluid dat gebaseerd is op primaire bronnen. Willen wij de propaganda oorlog winnen, dan moeten wij het tegenverhaal goed onderbouwd hebben Deze visie van de islam wordt vertegenwoordigd in alle delen van ons programma en is sterk onderbouwd door theologische argumenten zodat er een herconstructie kan plaatsvinden na deconstructie.

Zodoende kunnen we radicalisme bestrijden, de kloof tussen moslims en niet-moslims verkleinen, islamofobie weerstand bieden en tenslotte bijdragen aan een moderne samenleving waarin mensen van verschillende origine, afkomst en ideologie in vrede met elkaar leven en de boodschap van de extremisten vermijden die oproept tot haat, geweld en het splitsen van de gemeenschappen.

Onze mensen

Het team van Ceapire is opgebouwd uit professionals die vanuit diverse specialisaties een vakkundige bijdrage leveren aan de trainingen en projecten. Ceapire heeft professionals die zich zowel fulltime als parttime aan Ceapire hebben verbonden. Wanneer noodzakelijk worden externe partners bij trainingen en/of projecten betrokken.

Ceapire maakt gebruik van professionals met diverse achtergronden en heeft hiermee een grote deskundigheid in huis.

Wij hebben professionals met de volgende specialisaties in ons team:

 • Theologen
 • Taalwetenschappers
 • Islamologen
 • Ervaringsdeskundigen
 • Juristen
 • Psychologen
 • Sociologen
 • Pedagogen
 • Onderwijskundigen
 • Maatschappelijk werkers
 • Social Media Experts